مزایای شرکت در EIBEX 2019 Anzali :
🌟امکان بهره مندی از بازار جدید و فرصت های سرمایه گذاری و صادراتی منطقه آزاد انزلی
🌟فراهم آوردن فرصت تعامل با مجموعه های معتبر داخلی و کشورهای خارجی حوزه CIS
🌟توجه و حمایت ویژه منطقه آزاد و مرکز نمایشگاهی جهت جذب بازدیدکنندگان برتر و افزایش فرصت های سرمایه گذاری و صادرات
🌟برگزاری نمایشگاه در فصل و زمان مناسب
🌟امکان واگذاری اجرای کلیه خدمات مورد نیاز (پرواز، هتل و اسکان، غرفه سازی و...) به کمیته اجرایی نمایشگاه (شرکت فراز تجارت توسکا)
bottom-logo.png
اولین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری، (بورس، بانک، بیمه) و توانمندی‌های صادراتی
اصفهان، خیابان شهید باهنر، جنب کوچه شماره39، مجتمع تجاری رجاء، واحد19
03133462279
03133462179
09134024584
09129263648
09901177684

Search