درباره EIBEX

بعد از جدايی چند ساله اقتصاد ايران از اقتصاد جهانی، بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و به ويژه بخش خصوصی نيازمند از سرگيری ارتباطات تجاری و مالی اند، ارتباطاتی که جز با حضور در زنجيره ارزش اقتصادی جهانی و مذاکره با فعالان اقتصادی معتبر و بين‌المللی حاصل نمی شود. علاوه بر اين مهم ترين راه آغاز و پايدار سازی ارتباطات تجاری برگزاری نمايشگاه‌های تخصصی، همايش‌ها و نشست‌های مرتبط است. نمایشگاه ایبکس در اولین دوره خود در نظر دارد با همکاری بخش های اقتصادی کشور همانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت های عضو بورس و سرمایه گذاران داخلی و خارجی بستر مناسبی را جهت همکاری با پروژه های سرمایه پذیر فراهم نماید و در نهایت باعث رشد اقتصاد جامعه گردد.

از سوی ديگر تجربه اقتصاد‌های موفق نشان داده که مناطق آزاد نه تنها ابزاری بسيار کارا و مفيد برای توسعه اقتصادی محسوب می گردند، بلکه به عنوان محلی برای جذب سرمايه، انتقال فناوری دانش و ارتباط با بازار‌های جهانی به شمار ميروند.

bottom-logo.png
اولین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری، (بورس، بانک، بیمه) و توانمندی‌های صادراتی
اصفهان، خیابان شهید باهنر، جنب کوچه شماره39، مجتمع تجاری رجاء، واحد19
03133462279
03133462179
09134024584
09129263648
09901177684

Search